Czyszczenie zbiorników i silosów za pomocą White Lion

Utrzymywanie zbiorników i silosów w czystości – zwłaszcza od wewnątrz – zazwyczaj nie tylko związane jest z ogromnym wysiłkiem, ale często również ze szkodliwymi dla środowiska ściekami, które muszą być oddzielnie zbierane i przetwarzane.

Dzięki urządzeniom do czyszczenia suchym lodem White Lion problemy te należą już do przeszłości. Nasz model flagowy WL 3000 profi wyrzuca granulat suchego lodu na ściany zbiornika z prędkością bliską barierze dźwięku, odrywając wszystkie złogi i nie uszkadzając w najmniejszym stopniu powierzchni zbiornika. Suchy lód przechodzi przy tym natychmiast w stan gazowy. Jedyne co pozostaje do usunięcia, to oderwany brud.

Dzięki technice węży White Lion możliwe jest także tworzenie szczególnie długich połączeń węży strumieniowych. Pozwala to na wygodne czyszczenie również w szczególnie głębokich zbiornikach i to w sposób naprawdę dokładny, nie pomijając żadnych obszarów powierzchni, która ma być wyczyszczona.

W przypadku czyszczenia wnętrza zbiorników trzeba podjąć pewne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie personelu. Ten nakład pracy chętnie przejmie od Państwa White Lion. Nasz zespół White Lion WORKS posiada wieloletnie doświadczenie w czyszczeniu przemysłowym i jest doskonale wyposażony, tak aby również w trudnych warunkach móc bezpiecznie i efektywnie wywiązywać się z powierzonych zadań czyszczenia.