Zum Inhalt springen
Trockeneispellets Trockenisshop White Lion

Droogijspellets

Droogijspellets hebben een diameter van 3 mm en zij worden op de eerste plaats ingezet als straalmiddel voor het droogijsstraalproces. Er zijn echter ook nog andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld het bevriezen van buisleidingen.

Trockeneispellets Trockeneisshop White Lion

Droogijs-Nuggets

Nuggets met een diameter van 16 mm worden uitsluitend voor het koelen gebruikt. Inzetmogelijkheden zijn er in de levensmiddelen-, catering- en chemische industrie.

Trockeneisblock

Droogijsblokken & droogijsschijven

Met behulp van droogijsblokpersen worden hoogwaardige droogijsblokken geproduceerd. droogijsblokken hebben een hoog koudevolumen en zijn daarom uitstekend geschikt voor het koelen van transporten, in het kader van catering en het koelen in de chemische en farmaceutische industrie. Kenmerkend voor onze blokken zijn een bijzonder hoge dichtheid, houdbaarheid en geringe sublimatieverliezen.

All about Dry Ice…

In de praktijk wordt droogijs geproduceerd door vloeibaar CO2 met een druk van ca. 17 bar vanuit een geschikte tank op atmosfeerdruk te brengen. Het vloeibare CO2 wordt daarbij door een straalpijp in een persvorm of voorkamer gespoten. De zo geproduceerde droogijssneeuw wordt aansluitend met een droogijspers hydraulisch tot droogijs geperst en wel in de vorm van pellets of blokken met verschillende afmetingen.
Het CO2-restgas dat bij de productie van droogijs ontstaat, kan indien noodzakelijk met een CO2-terugwinningsinstallatie weer vloeibaar worden gemaakt en opnieuw voor de productie worden gebruikt.
Droogijs is vast koolstofdioxide (CO2) dat onder normale omstandigheden bij meer dan −78,48° C sublimeert. Het gaat dus direct over in de gasvormige toestand zonder van tevoren te smelten.
Droogijs is een witte, ijsachtige en reukloze vaste stof die bij normale druk sublimeert. Dat betekent dat bij sublimatie een 760-voudige volumevergroting plaatsvindt.
White Lion levert in heel Duitsland droogijspellets en -nuggets, wat voor onze klanten in de dienstverleningssector een belangrijke service is.

Trockeneis im Labor

* verplichte velden