Zum Inhalt springen

Droogijsontbraming en oppervlaktebehandeling

Veelzijdig en op de toekomst gericht

De kwaliteitseisen van vele producenten groeien met hun innovatieve ontwikkelingen. De droogijsstraaltechniek of het zogenaamde droogijsstraalproces wordt tegenwoordig onder andere in de microtechniek en medische apparatentechniek toegepast.

De eisen aan oppervlaktes zijn om deze reden bijzonder hoog. Zij moeten schoon, droog, vetvrij en ontbraamd zijn, zodat het verder verwerken, het veredelen of het aanbrengen van lagen zonder veel problemen just in time kan plaatsvinden.

De kwaliteit van het materiaal speelt niet zo’n belangrijke rol. Metaal zonder ijzer en kunststoffen zijn het meest geschikte materiaal voor het droogijsstralen en het ontbramen met droogijs.

Een positieve trend voor het toepassen van de droogijsstraaltechniek kan heel duidelijk op de markt worden vastgesteld. In het jongste verleden lachte men in de automobielindustrie nog over het reinigen met droogijs, tegenwoordig is het echter een onvermijdbaar, zelfs dwingend noodzakelijk bestanddeel van een moderne productie.

Verlaat een kunststofdeel zijn vorm, is het verwijderen van de braam in de regel met veel moeite verbonden. Het mechanisch verwijderen betekent dientengevolge vaak een verontreiniging van het oppervlak en dat is voor een verdere verwerking contraproductief. Daarom is een droogijsreiniging of ontbraming een logische consequentie.

Het droogijsstraalproces neemt daarbij de beide taken in een werkfase over: ontbramen en reinigen.

Voor deze taken hebben wij de droogijsstraalmachine WL 5000 Robby ontwikkeld. Deze machine biedt op grond van zijn variabele parameters een extreem hoge procesveiligheid en een groot aantal toepassingsmogelijkheden.

Het traploze transportvolume van droogijspellets met een marge van 30 kg/h tot 150 kg/h maakt ook bij extreme verontreinigingen of braamvorming een rendabele verwijderingssnelheid mogelijk.

De technische uitvoering is overtuigend, zoals bijvoorbeeld de traploze straaldrukinstelling of het anti-hecht coating van het droogijsreservoir. De WL 5000 Robby is speciaal geconcipieerd voor de betrouwbare en veeleisende geautomatiseerde permanente 24 uur inzet. Hoogwaardig materiaal maakt deze droogijsstraalmachine zo soeverein.

Entgratung von Aluminium durch Trockeneisstrahltechnik

Service en dienstverleningen bij de oppervlaktebewerking

Vaak is de toepassing, de noodzaak of het aantal stuks van de te bewerken delen te gering om in een volledig geautomatiseerd proces te investeren. In dit geval zijn wij in staat u de volgende dienstverleningen aan te bieden:

 • Ontbramingen
 • Ruwheid aanbrengen in kunststofmateriaal
 • Oppervlaktereiniging

Een uitgebreid advies en demonstraties met onze droogijsstraaltechnologie zijn de voorwaarden voor onze calculatie en garanderen een juiste planning bij het uitvoeren van de opdracht.

Goed om te weten…

Alleen degene die de eisen en taken van de branche kent, kan deze bij het produceren van de installaties betrekken. Daarom kan White Lion dit soort dienstverleningen aanbieden.

Een alternatief zonder compromissen: de WL 5000 Robby Plus

Two in One – de droogijsstraalmachine met dat beetje extra: White Lion WL 5000 Robby Plus kan zowel stralen als ook droogijs produceren.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het bewerkingsproces is de CO2-verzorging om het benodigde straalmiddel droogijs te produceren. Over het algemeen gaat het daarbij om droogijspellets met een doorsnee van 3 mm en een hardheid van 2 Mohs. Met standaard droogijspellets kan het grootste gedeelte van de mogelijke toepassingen worden uitgevoerd.

In bijzondere gevallen kan White Lion pellets produceren met exact beschreven grootte en volumen. Het inzetten van speciaal ontwikkelde zogenaamde scramblersproeiers biedt een grote bandbreedte van de benodigde grootte van het straalmiddel.

Om die reden is een 100% tevredenstellende oplossing van de taken die u wilt uitvoeren mogelijk. Samen met onze klanten ontwikkelen we de droogijsstraalprocedure steeds weer een stapje verder.

Verder kan de droogijsstraalmachine WL Robby Plus de benodigde hoeveelheid droogijs zelfstandig en precies produceren. Het handmatig verzorgen van de voorraadcontainer is niet meer nodig; sensoren erkennen de vulstand. Het droogijs wordt in een geïntegreerde eenheid geproduceerd en direct getransporteerd naar de doseereenheid.

Dit totaal geautomatiseerde proces is bijzonder bedrijfsveilig en comfortabel te bedienen. Zo wordt uw personeel ontlast, uw mensen kunnen zich bezig houden met hun gewone werk.

Onze partnerbedrijven zijn wereldwijd de belangrijkste leveranciers van technische gassen en dus betrouwbare partners voor een probleemloze verzorging met grondstoffen.

De highlights van de droogijsstraalmachine WL 5000 Robby Plus:
 • produceert het straalmiddel (droogijspellets) zelf
 • het volumen van de droogijsstraal kan traploos worden ingesteld: 20 – 140 kg/h
 • hoogwaardige materiaalcomponenten, edelstaal/geëloxeerd aluminium
 • speciale coatings, de droogijs-pellets blijven niet kleven
 • droogijspellets in optimale kwaliteit door eigen productie
 • optimale materiaaldoorstroom de pellets klonteren niet door luchtvochtigheid
 • robot-communicatieinterfaces op wens van de klant
 • actuele, moderne machinale techniek en procestechniek

Geen automatisering zonder grondstof

Een van de belangrijkste criteria bij het bewerkingsproces is de CO2-voorziening. Ons partnerbedrijf is een van de wereldwijd toonaangevende leveranciers van technische gassen en daarom een betrouwbare partner voor een behoorlijke grondstofvoorziening. Bij de industriële productie wordt kooldioxyde uit afvalproducten gewonnen, die ontstaan bij de productie van ammoniak en meststoffen. Het wordt “opgevangen”, gezuiverd en in meerdere stappen gecomprimeerd. Vloeibaar kooldioxyde wordt onder druk en bij lage temperaturen in tanks opgeslagen en getransporteerd.

Om voor verschillende toepassingen optimale voorzieningsoplossingen te kunnen vinden, heeft men ervaring nodig. Deze ervaring hebben onze technici. Zij kunnen de problemen van de klant analyseren en zo een optimale, nauwkeurig aan het desbetreffende productieproces aangepaste handelwijze uitwerken. Daardoor wordt een absoluut noodzakelijke procesveiligheid gegarandeerd.

* verplichte velden