Zum Inhalt springen

Opatentowany proces i urządzenie do czyszczenia pasu lądowania

Zamówienie usługi

Na wszystkich lotniskach podczas normalnej pracy przy lądowaniu samolotów, niezależnie od ich rodzaju, powstaje duże intensywne ścieranie gumy z kół przy przyziemieniu, szczególnie na głównym pasie. Im cięższe są lądujące samoloty i bardziej uczęszczane lotnisko, tym szybciej na pasie do lądowania tworzy się warstwa gumy, którą w regularnych odstępach trzeba usuwać.

Dzieje się tak ze względu na bezpieczeństwo lotów, ponieważ pasy startu i lądowania pokryte ścieraną gumą mają wyraźnie wydłużoną drogę hamowania, szczególnie na mokro (stojąca woda), przy śniegu (opady) lub roztopionym śniegu (Slush). Jeżeli warstwa gumy jest wszędzie, dodatkowo utrudniony jest odpływ wody przez rowki pasa lądowania (Grooving) i opony podwozia mało lub ledwie dotykają asfaltu lub betonu pasa. Z tego powodu może szybko dojść do tzw. “hydroplanningu”, przy którym woda między oponami a pasem lądowania uniemożliwia sterowanie samolotem. Specjalnie występuje “hydroplanning lepki” przy silnie zanieczyszczonych pasach lądowania już przy bardzo cienkiej warstwie wody i w różnym zakresie prędkości. W niektórych wypadkach przy lądowaniu i “Runway Overshoots” gra tu rolę czynnika powodującego wypadki.

Największe zanieczyszczenie gumą występuje w tak zwanych „Touch Down Zones“, a więc na tych obszarach pasa startu i lądowania, na których siadają samoloty. Z reguły jest to obszar pierwszych ok. 900 m z obu kierunków. Z tego powodu należy konsekwentnie usuwać warstwę gumy na tym obszarze pasa lądowania, co na największych lotniskach odbywa się co 14 dni.

Opony podwozia samolotu pozostawiają startą gumę na pasie lądowania.

Aktualny stan techniki

Pasy startu i lądowania są czyszczone zgodnie z aktualnym stanem techniki strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Obrotowe dysze wysokociśnieniowe usuwają w ten sposób startą gumę. Nadmiar wody jest zasysany razem z rozpuszczonymi cząstkami gumy przez samochód zasysający, a następnie musi być on usunięty. Strumień wody uderza obok zanieczyszczeń, również w powłokę pasa tak, że nie można wykluczyć uszkodzenia powierzchni pasa startowego.

Ten częściowo przestarzały sposób działania jest:

  • wysoce kosztowny
  • zależny od warunków pogodowych
  • erozyjny w stosunku do powłoki pasa
  • związany z długimi przerwami między czyszczeniami
  • związany z kosztami usuwania odpadów gumy.

Czyszczenie procesem promieniowania laserowego

Czyszczenie systemem lasera oferuje wiele korzyści. Ten sposób postępowania i stosowanie procesu promieniowania laserowego wygląda jak dalej opisano. Wytwarzane promieniowanie laserowe trafia na wykładzinę Touch Down Zone. Częstotliwość lasera dobiera się tak, żeby wyłącznie usuwany nakład gumy reagował na promieniowanie i przy pojawieniu się (zesprzęgnięciu) promieniowania lasera odparowywał, względnie spalał się energetycznie. Powstałe pary są zabierane bezpośrednio przez jednostkę zasysającą i neutralizowane na katalizatorze. System ultradźwięków mierzy różnicę przed i po czyszczeniu i zapisuje wynik czyszczenia. Ten zapis danych dokumentuje stan czystości i równocześnie jakość pasa lądowania i jest elementem zabezpieczenia jakości.

Koszty pracy systemu laserowego są wyraźnie niższe od zwykłego sposobu postępowania. Obsługa jest bardziej komfortowa. Te oba czynniki umożliwiają regularne stosowanie systemu laserowego z większą częstotliwością, zamiast procesu z wodą pod wysokim ciśnieniem. Możliwe, a wręcz wskazane jest cotygodniowe, a nawet codzienne stosowanie, aby okładzinę pasa utrzymywać równomiernie na wysokim poziomie czystości. Przyczynia się to do bezpieczeństwa procesu lądowania, a przy tym lotu, ponieważ przez cały czas zagwarantowana jest możliwie najlepsza trakcja. Laser czyszczący jest wygodny do stosowania przy każdej pogodzie, ponieważ przenika przez zalegające medium takie jak woda, lód czy śnieg, Można go stosować również w temperaturach poniżej punktu krzepnięcia. Podstawą systemu laserowego jest specjalny pojazd, wyposażony w następujące składniki techniczne:

  1. System laserowy do usuwania startej gumy
  2. System ultradźwięków do pomiaru grubości warstwy przed i po usuwaniu
  3. System zasysania do zbierania pozostałości i filtrowania gazów spalinowych
  4. System komputerowy do archiwizacji danych pomiarowych

* pola obowiązkowe