Zum Inhalt springen

Proces natryskiwania suchym lodem

Zasada działania

Systemy do czyszczenia suchym lodem firmy White Lion i sprężone powietrze wyrzucają granulat suchego lodu z prędkością około 1000 km/h (jest to mniej więcej prędkość dźwięku), natryskując go bezpośrednio na przedmiot, który ma być czyszczony. Następujące czynniki fizyczne mają zasadnicze znaczenie dla efektu tej procedury.

Schematyczne przedstawienie skutków termicznych czyszczenia suchym lodem.

Efekt termiczny: przechładzanie punktowe

Cząsteczki suchego lodu uderzające w dany element powodują nagłe, punktowe przechłodzenie powłoki lub zabrudzenia, które ma być usunięte.

Ze względu na różne współczynniki rozszerzalności cieplnej powłoki brudu i obrabianego przedmiotu powstają pomiędzy obiema warstwami napięcia termiczne. Powodują one decydujący rozwój mikropęknięć w warstwie zabrudzonej. Zanieczyszczenie kruszy się i odpada.

Im wyższa jest różnica współczynników rozszerzalności, tym większe tempo odrywania się, a tym samym opłacalność czyszczenia suchym lodem ogólnie.

Efekt kinetyczny: odrywanie się powłoki / zabrudzenia

Wysoka energia kinetyczna granulatu suchego lodu prowadzi nie tylko do jego deformacji i rozkruszania przy uderzeniu w obrabiany przedmiot, ale także do mikropęknięć w warstwie brudu. Małe cząstki suchego lodu penetrują głęboko w pęknięcia i odrywają w ten sposób warstwę materiału, która ma zostać usunięta.

Schematyczne przedstawienie skutków kinetycznych czyszczenia suchym lodem.
Schematyczne przedstawienie skutków przemiany fazowej czyszczenia suchym lodem.

Efekt transformacji fazowej – sublimacja

Cząstki suchego lodu, które wniknęły w pęknięcia, teraz nagle sublimują (przechodzą od fazy stałej do fazy gazowej). Poprzez zwiększenie objętości o ok. 700 do 1000 razy warstwa, która musi zostać usunięta, jest kompleksowo oddzielana od obrabianego przedmiotu. Medium suchego lodu znajduje się teraz w postaci gazowej.

Wynik: czyszczona, nieuszkodzona powierzchnia

W przeciwieństwie do tradycyjnych technik czyszczenia, procedura czyszczenia suchym lodem jest procedurą nieabrazyjną. Oznacza to, że na przedmiocie obrabiany nie pojawiają się żadne uszkodzenia. Powierzchnia wygląda jak nowa.

Schematyczne przedstawienie wyników czyszczenia suchym lodem
Granulki suchego lodu są surowcem do czyszczenia suchym lodem.

Właściwości fizyczne granulatu suchego lodu

Ciężar właściwy granulatu: 1,56 g/cm3
Twardość: ca. 2 Mohsy:
Ziarnistość: 3 mm
Osiągalna głębokość chropowatości: brak chropowatości powierzchni

Suchy lód można nabyć w White Lion sklep z suchym lodem

* pola obowiązkowe